Home | My Page | Site Map |
ID 
PW 
Login
Цахим гарын үсгээр нэвтрэх
Contents Management
Гаалийн түүх

Гаалийн түүх

[sad kjasl dkjl]

Гаалийн түүх
Гаалийн харилцаа Монголд МЭӨ -4 зүүнэ эхэн үеэс үүсч бий болсон нь түүхэнд тэмдэглээгдсэн байдаг. МЭӨ - 4  зууны үед  Хүн улс хүчирхэгжиж хөрш зэргэлдэх улс орнуудаасаа болон  иргэдээсээ албан татвар авч байсан байна.
Мөн Дорно өрнийг хобосон олон улсын худалдааны Торгоны их
2009-06-09

Шинэ үеийн гаалийн хөгжил

Шинэ үеийн гаалийн хөгжил

АХ ялж 1921-10-20-нд “ Гадаад, Дотоод худалдаанаас гааль түрээс хураах дүрэм” гэсэн 12 зүйлтэй дүрмийг баталж, Нийслэл хүрээнд 10 дугаар сарын 20-ноос, бусад газар уг дүрмийг хүрэлцэн очсон өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхээр шийдвэрлэжээ, Энэ нь ардын засагт Монгол улсын гаалийн алба ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлсэн 1921
2009-06-09

Урьдчилан сэргийлэх, ухуулан таниулах булан Урьдчилан сэргийлэх, ухуулан таниулах булан
2009-06-09
Зээл, тусламжийн шугамаар авах барааг хилээг нэтр??лэх( Зээл, тусламжийн шугамаар авах барааг хилээг нэтр??лэх(албан татвар х?нг?л?х)
2009-06-09
Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээ б Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээ батлах тухай
2009-06-09
Онцгой албан татварын тухай Онцгой албан татварын тухай
2009-06-09
Гаалийн албан татвараас ч?л??л?х тухай Гаалийн албан татвараас ч?л??л?х тухай
2009-06-09
Нэмэгдсэн ?ртгийн албан татвараас ч?л??л?х тухай Нэмэгдсэн ?ртгийн албан татвараас ч?л??л?х тухай
2009-06-09
Гадаадын зээл тусламжийг зохицуулах тухай ( нийтлэг ?н Гадаадын зээл тусламжийг зохицуулах тухай ( нийтлэг ?ндэслэл)
2009-06-09
Цагааннуур худалдааны ч?л??т б?сийн эрх з?йн байдал Цагааннуур худалдааны ч?л??т б?сийн эрх з?йн байдал
2009-06-09
Замын-??д эдийн засгийн ч?л??т б?сийн эрх з?йн байдал Замын-??д эдийн засгийн ч?л??т б?сийн эрх з?йн байдал
2009-06-09
Ч?л?т б?сийн тухай ( нийтлэг ?ндэслэл) Ч?л?т б?сийн тухай ( нийтлэг ?ндэслэл)
2009-06-09
Монгол улсын нэгдсэн т?свийн тухай Монгол улсын нэгдсэн т?свийн тухай
2009-06-09
Татвар ногдуулалт т?л?лт?д хяналт тавих, татвар хурах т Татвар ногдуулалт т?л?лт?д хяналт тавих, татвар хурах тухай
2009-06-09
Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай
2009-06-09
Дипломат албаны тухай Дипломат албаны тухай
2009-06-09
Нэмэгдсэн ?ртгийн албан татварын тухай Нэмэгдсэн ?ртгийн албан татварын тухай
2009-06-09
Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэ Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ
2009-06-09
Худалдаа, аж ?йлдвэрийн танхимийн тухай Худалдаа, аж ?йлдвэрийн танхимийн тухай
2009-06-09
Автобензин, дизелийн т?лшний албан татварын тухай Автобензин, дизелийн т?лшний албан татварын тухай
2009-06-09
Гадаадын х?р?нг? оруулалттай аж ахуйн, гадаадын хуулийн Гадаадын х?р?нг? оруулалттай аж ахуйн, гадаадын хуулийн этгээдийн ?йл ажиллагаа
2009-06-09
Монгол Улсын татварын ангилал Монгол Улсын татварын ангилал
2009-06-09
Гаалийн тарифын тухай Гаалийн тарифын тухай
2009-06-09
Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах, б?рд??лэлтийн го Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах, б?рд??лэлтийн горимыг хэрэгж??лэх журам
2009-06-09
Гаалийн б?рд??лэлтийн горимын код, нэр томъёны тайлбар Гаалийн б?рд??лэлтийн горимын код, нэр томъёны тайлбар
2009-06-09
Гаалийн хилээр нэвтр??лэх бараа тээврийн хэрэгсэлд хян Гаалийн хилээр нэвтр??лэх бараа тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт хийх
2009-06-09
Манифестийг н?х?н бичих, т??нтэй ажиллах Манифестийг н?х?н бичих, т??нтэй ажиллах
2009-06-09
Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд з?йлс, эмэнд б?рд??лэл Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд з?йлс, эмэнд б?рд??лэлт хийх журам
2009-06-09
Гаалийн т?р агуулахын тухай Гаалийн т?р агуулахын тухай
2009-06-09
Онцлог барааг монгол хилээр нэвтр??лэх, гаалийн б?рд??лэ Онцлог барааг монгол хилээр нэвтр??лэх, гаалийн б?рд??лэлт хийх журам
2009-06-09
Бараа, тээврийн хэрэгслийг улсын орлого болгох

Бараа, тээврийн хэрэгслийг улсын орлого болгох


2009-06-09
ГЕГ-тэй хамтран ажиллах журам ГЕГ-тэй хамтран ажиллах журам
2009-06-09
Хууль тогтоомж з?рчс?н, з?рчих??р завдсан Хууль тогтоомж з?рчс?н, з?рчих??р завдсан
2009-06-09
Тусгай хэрэгсэлийг хилээр нэвтр??лэх Тусгай хэрэгсэлийг хилээр нэвтр??лэх
2009-06-09
Шийтгэвэр, торгуулийн хуудсыг хэрэглэх Шийтгэвэр, торгуулийн хуудсыг хэрэглэх
2009-06-09
Хилийн боомтын тухай Хилийн боомтын тухай
2009-06-09
Тарифын тухай хуулийн зарим з?йл Тарифын тухай хуулийн зарим з?йл
2009-06-09
Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай
2009-06-09
Нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэлт ?д?р Нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэлт ?д?р
2009-06-09
Гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал Гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
2009-06-09
X?д?лм?рийн х?лсний доод хэмжээний тухай X?д?лм?рийн х?лсний доод хэмжээний тухай
2009-06-09
?рг?д?л, гомдлыг шийдвэрлэх тухай ?рг?д?л, гомдлыг шийдвэрлэх тухай
2009-06-09
Захиргааны харуцлагын тухай Захиргааны харуцлагын тухай
2009-06-09
ГУБ шийдвэрийг давж заалдах ГУБ шийдвэрийг давж заалдах
2009-06-09
Хураагдсан, саатуулагдсан бараа Хураагдсан, саатуулагдсан бараа
2009-06-09
Гаалийн з?рчил, т??нд х?лээлгэх хариуцлага Гаалийн з?рчил, т??нд х?лээлгэх хариуцлага
2009-06-09
Гаалийн статистикийн мэдээллийн тогтолцоо Гаалийн статистикийн мэдээллийн тогтолцоо
2009-06-09
ГУБ-ын ёс з?йн д?рэм ГУБ-ын ёс з?йн д?рэм
2009-06-09
ГУБ шалгалт авах журам ГУБ шалгалт авах журам
2009-06-09
Сахилгын хорооны б?рэлдэх??н Сахилгын хорооны б?рэлдэх??н
2009-06-09
Мэргэжлийн з?вл?лийн хуралдааны дэг Мэргэжлийн з?вл?лийн хуралдааны дэг
2009-06-09
Удирдах албан тушаалд томилогдох Удирдах албан тушаалд томилогдох
2009-06-09
Сахилга хариуцлагыг дээшл??лэх тухай Сахилга хариуцлагыг дээшл??лэх тухай
2009-06-09
МУГЕГ дэргэдэх т?рийн албаны з?вл?лийн салбар з?вл?л МУГЕГ дэргэдэх т?рийн албаны з?вл?лийн салбар з?вл?л
2009-06-09
ГУБ сэлгэн ажиллуулах гэрээ ГУБ сэлгэн ажиллуулах гэрээ
2009-06-09
ГУБ хувийн тэмдэг олгох, хэрэглэх, хадгалах ГУБ хувийн тэмдэг олгох, хэрэглэх, хадгалах
2009-06-09
ГУБ цол олгох журам ГУБ цол олгох журам
2009-06-09
МУГЕГ” -ын х?д?лм?рийн дотоод журам МУГЕГ” -ын х?д?лм?рийн дотоод журам
2009-06-09
Гаалийн системийн хэмжээнд эрсдлийн удирдлагын систе Гаалийн системийн хэмжээнд эрсдлийн удирдлагын систем
2009-06-09
ГУБ тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх заавар ГУБ тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх заавар
2009-06-09
Гаалийн Албаны Мэдээллийн Автоматжуулсан Систем-д ажи Гаалийн Албаны Мэдээллийн Автоматжуулсан Систем-д ажиллах
2009-06-09
ГУБ д?рэмт хувцасны тухай журам ГУБ д?рэмт хувцасны тухай журам
2009-06-09
Гаалийн статистикийн зарим мэдээлэл Гаалийн статистикийн зарим мэдээлэл
2009-06-09
Гадаадад томилтоор явах мэргэжил дээшл??лэх сургалт Гадаадад томилтоор явах мэргэжил дээшл??лэх сургалт
2009-06-09
ГУБ ?йлчилгээний стандарт ГУБ ?йлчилгээний стандарт
2009-06-09
Х?д?лм?рийн н?хцлийн тухай Х?д?лм?рийн н?хцлийн тухай
2009-06-09
ГЕГ баримт бичгийг эмхлэн архивт х?лээн авах, ашиглуул ГЕГ баримт бичгийг эмхлэн архивт х?лээн авах, ашиглуулах
2009-06-09
МУ Гаалийн байгууллагад хяналт-шинжилгээ хийх, ?р д?нг ? МУ Гаалийн байгууллагад хяналт-шинжилгээ хийх, ?р д?нг ?нэлэх
2009-06-09
Гаалийн бэлгэ тэмдэг, т??нийг ?йлдэх хэрэглэх журам Гаалийн бэлгэ тэмдэг, т??нийг ?йлдэх хэрэглэх журам
2009-06-09
Гаалийн статистик мэдээллийг эрхлэн гаргах аргачлал Гаалийн статистик мэдээллийг эрхлэн гаргах аргачлал
2009-06-09
Галийн лабораторийн д?рэм Галийн лабораторийн д?рэм
2009-06-09
Гаалийн тангараг ?рг?х журам Гаалийн тангараг ?рг?х журам
2009-06-09
ГУБ албан тушаалд иргэнийг ороход мэргэшлийн шалгалт ГУБ албан тушаалд иргэнийг ороход мэргэшлийн шалгалт авах болзол
2009-06-09
Т?рийн албан хаагчийн албан тушаалын цалигийн с?лжээ,д Т?рийн албан хаагчийн албан тушаалын цалигийн с?лжээ,доод жишииг
2009-06-09
ГУБ - ийн сахигын тусгай д?рэм ГУБ - ийн сахигын тусгай д?рэм
2009-06-09
ГЕГ-ийн д?рэм ГЕГ-ийн д?рэм
2009-06-09
ГУБ албан тушаалын зэрэг дэв, т??ний нэмэгдэл олгох ГУБ албан тушаалын зэрэг дэв, т??ний нэмэгдэл олгох
2009-06-09
Т?рийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо Т?рийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо
2009-06-09
Т?рийн албаны тухай Т?рийн албаны тухай
2009-06-09
Т?свийн байгууллагын удирдлага, санх??жилтийн тухай

Т?свийн байгууллагын удирдлага, санх??жилтийн тухай


2009-06-09
?ндэсний аюулг?й байдлын тухай ?ндэсний аюулг?й байдлын тухай
2009-06-09
Х?д?лм?рийн тухай Х?д?лм?рийн тухай
2009-06-09
Статистикийн тухай Статистикийн тухай
2009-06-09
Байгууллагын н??цын тухай Байгууллагын н??цын тухай
2009-06-09
Монгол улсын засгийн газрын тухай Монгол улсын засгийн газрын тухай
2009-06-09
Гаалийн байгууллага Гаалийн байгууллага
2009-06-09
Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем
2009-06-09
Архи,дарс,тамхины онцгой албан татвар т??ний таларх мэд Архи,дарс,тамхины онцгой албан татвар т??ний таларх мэдээлэл солилцох
2009-06-09
Экспортын барааны гаалийн ?нийг тодорхойлох аргачлал Экспортын барааны гаалийн ?нийг тодорхойлох аргачлал
2009-06-09
Гаалийн тооцоонд м?рд?х ханшийн тухай Гаалийн тооцоонд м?рд?х ханшийн тухай
2009-06-09
?йлчилгээнийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай ?йлчилгээнийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай
2009-06-09
ААН ашиглах тоног т?х??р?мжийн гаалийн, н?ат-аас ч?л??л?х т ААН ашиглах тоног т?х??р?мжийн гаалийн, н?ат-аас ч?л??л?х тухай
2009-06-09
Материал, механизм, т?х??р?мж, бараа н?ат-аас ч?л??л?х туха Материал, механизм, т?х??р?мж, бараа н?ат-аас ч?л??л?х тухай
2009-06-09
Хийн т?лш, хийн т?лшний тоног т?х?р?мж,сав,тоноглолын жаг Хийн т?лш, хийн т?лшний тоног т?х?р?мж,сав,тоноглолын жагсаалт
2009-06-09
Гаалийн татвар ногдуулалахг?й байх, хорогдуулж тооцох, Гаалийн татвар ногдуулалахг?й байх, хорогдуулж тооцох, буцаан олгох журам
2009-06-09
Гадаадын х?р?нг? оруулах тэрг??лэх ач холбогдол б?хий са Гадаадын х?р?нг? оруулах тэрг??лэх ач холбогдол б?хий салбарын жагсаалт
2009-06-09
Импортын барааны гаалийн ?нийг тодорхойлох аргачлал Импортын барааны гаалийн ?нийг тодорхойлох аргачлал
2009-06-09
Гаалийн тарифын з?вл?лийн д?рэм Гаалийн тарифын з?вл?лийн д?рэм
2009-06-09
З?рчлийн тухай З?рчлийн тухай
2009-06-09
Хилийн Нэгдсэн Менежмент Хилийн Нэгдсэн Менежмент
2009-06-09
ДГБ-ын багц стандарт ДГБ-ын багц стандарт
2009-06-09
Гадаад харилцаа Гадаад харилцаа
2009-06-09
Дэлхийн гаалийн байгууллагын талаар Дэлхийн гаалийн байгууллагын талаар
2009-06-09
Х?нг?л?лт, ч?л??л?лт Х?нг?л?лт, ч?л??л?лт
2009-06-09
Т?р горимын б?рд??лэлт Т?р горимын б?рд??лэлт
2009-06-09
Гаалийн б?рд??лэлтийн горим Гаалийн б?рд??лэлтийн горим
2009-06-09
Транзит манифест Транзит манифест
2009-06-09
Б?рд??лэх баримт бичиг Б?рд??лэх баримт бичиг
2009-06-09
Барааны гарал ??сэл Барааны гарал ??сэл
2009-06-09
Гаалийн тарифын з?вл?л Гаалийн тарифын з?вл?л
2009-06-09
БТКУС-ийн нэмэлт ??рчл?лт??д БТКУС-ийн нэмэлт ??рчл?лт??д
2009-06-09
Гаалийн ?нэ ?нэлгээ Гаалийн ?нэ ?нэлгээ
2009-06-09
Татвар бодох аргачлал Татвар бодох аргачлал
2009-06-09
Экспортын барааны гаалийн татвар Экспортын барааны гаалийн татвар
2009-06-09
Импортын барааны гаалийн тариф Импортын барааны гаалийн тариф
2009-06-09
Онцгой албан татвар Онцгой албан татвар
2009-06-09
Татварг?й барааны дэлг??р Татварг?й барааны дэлг??р
2009-06-09
ТИР тээвэрлэлт ТИР тээвэрлэлт
2009-06-09
?нэт,ховор бараа ?нэт,ховор бараа
2009-06-09
Хориглосон, хязгаарласан бараа Хориглосон, хязгаарласан бараа
2009-06-09
Хилийн х?д?лг??ний мэдээ Хилийн х?д?лг??ний мэдээ
2009-06-09
Хяналт шалгалтын ?р н?л?? Хяналт шалгалтын ?р н?л??
2009-06-09
Гаалийн т?р агуулах Гаалийн т?р агуулах
2009-06-09
Гаалийн хяналтын талбай Гаалийн хяналтын талбай
2009-06-09
Гаалийн баталгаат агуулах

Гаалийн баталгаат агуулах 

Гаалийн баталгаат агуулах” гэдэг нь гаалийн харилцаанд оролцогч аж ахуйн нэгж, иргэдэд зах зээл хайх боломжийг бүрдүүлэх, гаалийн болон бусад татвар төлөх, гаалийн бичиг баримтыг бүрэн бүрдэл болгох цаг хугацааг олгох, гадаад худалдаа, бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор гаалийн нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан гаалийн б
2009-06-09

Гаалийн тусгай бүс

ГААЛИЙН ТУСГАЙ БҮС 

НЭГ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

А. МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /1996 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр/

28 дугаар зүйл.  Гаалийн тусгай бүс
Монгол Улсын тодорхой нэг бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, эсхүл тодорхой нэг салбарын хөгжлийг түргэсгэх, энэ чиглэлээр тэргүүний дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэл, худа
2009-06-09

Гаалийн баталгаат бүс

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БҮС 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /1996 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр/
3 дугаар зүйл.  Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
    
1. Энэ хуульд:
19/ "гаалийн баталгаат бүс" гэж гаалийн баталгаат агуулах, үйлдвэрийн болон
2009-06-09

Анхаарах з?йл

Химийн бодистой холбоотой асуудлууд дэлхий дахинд 

НҮБ-ын хүн амын  прогнозын тооцооны 2002 оны материалаас үзэхэд 2050 онд өнөөгийн 6.3млрд.хүн  8.9млрд өсөх нь. Хөгжиж буй орнуудын хүн амын дундаж өсөлт  1.46 хувь болж хөгжилтэй орнуудынхаас бараг 6 дахин их  болох төлөвтэй. Энэ өсөлт нь  хөгжиж буй орнуудын дэд бүтцэд хүндрэл учруулахаас гадна химийн&n
2009-06-09

Шинжилгээний нэр төрлүүд

Шинжилгээний нэр төрлүүд

Итгэмжлэгдсэн сорилтын төрөл 2009-06-09

Шинжилгээнд хамрагдах бараа

Шинжилгээнд хамрагдах бараа 

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ
ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

Монгол Улсын гаалийн хилээр нэвтрүүлж буй барааг гаалийн зорилгоор шинжилж, тухайн барааны ангиллын кодыг тодорхойлох, мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодисыг таньж илрүүлэх үндсэн үүрэг бүхий Гаалийн лаборатори МУГЕГ-
2009-06-09

Хилийн боомт, тээдгээрийн ажиллах цагийн хуваарь

ХИЛИЙН БООМТУУДЫН АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ

 
Байршил, бүтэц зохион байгуулалт

Улсын Гаалийн Ерөнхий газар болон газар хороодын бүтэц

 


2009-06-09
Үйл ажиллагааны онцлог

Хилийн боомтын үйл ажиллагааны онцлог 

Монгол, Хятадын хилийн боомтуудын
байршил, төрөл, ангилал, нээх хугацаа,
ажиллах хуваарь

Даян-Хуншаньзюй боомт
Энэхүү боомт нь Монгол, Хятадын хилийн 17 дугаар тэмдгийн орчимд байна. Монгол Улсын Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сум, БНХАУ-ын Шиньжян Уйгарын Өөртөө Заса
2009-06-09

Гаалийн т?в байгууллага, б?тэц зохион байгуулалт


2009-06-09
Холбоо барих утасны жагсаалт

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 Д/д Овог нэр 2009-06-09
Бидний шинэлэг б?тээл Бидний шинэлэг б?тээл
2009-06-09
Галт зэвсгийг улсын хилээр оруулах з?вш??р?л олгох, гаал Галт зэвсгийг улсын хилээр оруулах з?вш??р?л олгох, гаалийн шалгалт хийх журам
2009-06-09
Гаалийн итгэмжлэгдсэн т?л??л?гч ажиллуулах журам Гаалийн итгэмжлэгдсэн т?л??л?гч ажиллуулах журам
2009-06-09
ГЕГ ХЦУ дарганарын хамтарсан тушаал ГЕГ ХЦУ дарганарын хамтарсан тушаал
2009-06-09
Цахилгаан эрчим х?чний гаалийн б?рд??лэлтийн тухай Цахилгаан эрчим х?чний гаалийн б?рд??лэлтийн тухай
2009-06-09
Улсын хилээр нэвтр??лэх авто тээврийн хэрэгсэлд б?рд??л Улсын хилээр нэвтр??лэх авто тээврийн хэрэгсэлд б?рд??лэлт хийх
2009-06-09
Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бара Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай
2009-06-09
Гаалийн б?рд??дэлтийг боловсронг?й болгох тухай Гаалийн б?рд??дэлтийг боловсронг?й болгох тухай
2009-06-09
Гаалийн зуучлагчийн ?йл ажиллагааны журам Гаалийн зуучлагчийн ?йл ажиллагааны журам
2009-06-09
Гаалийн хялбарчилсан болон т?ргэвчилсэн б?рд??лэлт Гаалийн хялбарчилсан болон т?ргэвчилсэн б?рд??лэлт
2009-06-09
Хяналтын тэмдгийн дардасыг шинэчлэх Хяналтын тэмдгийн дардасыг шинэчлэх
2009-06-09
Бараа, эд х?р?нг? барьцаалах журам Бараа, эд х?р?нг? барьцаалах журам
2009-06-09
Гаалийн хилээр нэвтр??лэх цахилгаан, эрчим х?чинд гаали Гаалийн хилээр нэвтр??лэх цахилгаан, эрчим х?чинд гаалийн хяналт тавих
2009-06-09
Гаалийн хяналтын бус талбайд захиалгаар гаалийн б?рд?? Гаалийн хяналтын бус талбайд захиалгаар гаалийн б?рд??лэлт хийх журам
2009-06-09
Гаалийн байгууллагаг?й хилийн боомтоор бараа тээврийн Гаалийн байгууллагаг?й хилийн боомтоор бараа тээврийн хэрэгсэл нэвр??лэх
2009-06-09
Гаалийн хяналтын талбай байгуулах т??ний хил, дэглэм Гаалийн хяналтын талбай байгуулах т??ний хил, дэглэм
2009-06-09
Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэ Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай
2009-06-09
Цус, цусны б?тээгдх??н, донорын эд эрхтэнг улсын хэлээр Цус, цусны б?тээгдх??н, донорын эд эрхтэнг улсын хэлээр нэвтр??лэх
2009-06-09
Гадаад болон ОУ-ын ачаа, тээш улсын хилээр нэвр??лэх Гадаад болон ОУ-ын ачаа, тээш улсын хилээр нэвр??лэх
2009-06-09
Тушаал хучинг?й болгох, з?вш??рлийн загвар батлах тухай Тушаал хучинг?й болгох, з?вш??рлийн загвар батлах тухай
2009-06-09
Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн б?рд??лэлт Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн б?рд??лэлтийн журам
2009-06-09
Мансууруулах, сэтгэцэд н?л??т эмийг нийл??лэх, хэрэглэх, Мансууруулах, сэтгэцэд н?л??т эмийг нийл??лэх, хэрэглэх, ?йлдвэрлэх журам
2009-06-09
Т??х, соёлын дурсгалт з?йлийг улсын хилээр нэвтр??лэхэд Т??х, соёлын дурсгалт з?йлийг улсын хилээр нэвтр??лэхэд лиценз олгох журам
2009-06-09
Биологийн идэвхит х?нсний нэмэлт б?тээгдэх??нийг хянал Биологийн идэвхит х?нсний нэмэлт б?тээгдэх??нийг хяналт тавих журам
2009-06-09
Алт олборлогч байгууллага,иргэдийн ?йл ажиллагаанд та Алт олборлогч байгууллага,иргэдийн ?йл ажиллагаанд татварын хяналт
2009-06-09
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг импортлох, экспортлох, ?йлвдв Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг импортлох, экспортлох, ?йлвдвэрлэх з?вш??р?л олгох журам
2009-06-09
Химийн хортой бодисын ?ндэсний ангилал батлах тухай Химийн хортой бодисын ?ндэсний ангилал батлах тухай
2009-06-09
Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай т??хий эд, ан амьтны холб Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай т??хий эд, ан амьтны холбогдолтой судалгааны ажлын сорьц
2009-06-09
БО ЭМ сайдын тушаал. Байгалийн ургамлын тухай БО ЭМ сайдын тушаал. Байгалийн ургамлын тухай
2009-06-09
Согтууруулах ундааг хураан авах Согтууруулах ундааг хураан авах
2009-06-09
Цэрэг, цагдаагийн албан хаагч Цэрэг, цагдаагийн албан хаагч
2009-06-09
Стандартчилал, тохирлын ?нэлгээ Стандартчилал, тохирлын ?нэлгээ
2009-06-09
Мансууруулах эм, сэтгэцэд н?л??т бодим Мансууруулах эм, сэтгэцэд н?л??т бодим
2009-06-09
Конвенци арга хэмжээний тухай Конвенци арга хэмжээний тухай
2009-06-09
Хилийн боомтын талаар Хилийн боомтын талаар
2009-06-09
Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай
2009-06-09
Жагсаалт, ?нэлгээ, т?лб?р, хураамжийн хуувь Жагсаалт, ?нэлгээ, т?лб?р, хураамжийн хуувь
2009-06-09
Хориглосон болон лицензтэй нэвтр??лэх бараа Хориглосон болон лицензтэй нэвтр??лэх бараа
2009-06-09
Озон задалдаш бодисыг импортлох, ашиглах Озон задалдаш бодисыг импортлох, ашиглах
2009-06-09
Эмийг улсын хилээр нэвтр??лэх Эмийг улсын хилээр нэвтр??лэх
2009-06-09
Боомтыг олон улсын боомт болгох тухай Боомтыг олон улсын боомт болгох тухай
2009-06-09
Ховор ургамлын тухай Ховор ургамлын тухай
2009-06-09
Т??х,соёлын хосг?й ?нэт дурсгал Т??х,соёлын хосг?й ?нэт дурсгал
2009-06-09
Хилийн мэрэгжлийн хяналтыг сайжруулах талар Хилийн мэрэгжлийн хяналтыг сайжруулах талар
2009-06-09
Тарвагны арьс бэлтгэх тухай Тарвагны арьс бэлтгэх тухай
2009-06-09
Улсын хилээр нэвтруулэхийг хориглох тарифын бус бусад

Улсын хилээр нэвтруулэхийг хориглох тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтох б?лэг барааны жагсаалт батлах тухай


2009-06-09
М?нг? угааха болон терроризмын тухай М?нг? угааха болон терроризмын тухай
2009-06-09
Ашигт малтмалын тухай Ашигт малтмалын тухай
2009-06-09
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай
2009-06-09
Тамхины хяналтын тухай Тамхины хяналтын тухай
2009-06-09
Эхийн с?? орлуулагч б?тээгдх??ний тухай Эхийн с?? орлуулагч б?тээгдх??ний тухай
2009-06-09
Газрын тосны б?тээгдх??ний тухай Газрын тосны б?тээгдх??ний тухай
2009-06-09
Тэсэрч дэлбэрэх бодис Тэсэрч дэлбэрэх бодис
2009-06-09
Улсын нисэхийн тухай Улсын нисэхийн тухай
2009-06-09
Стандартчилал, тохирлын ?нэлгээний тухай Стандартчилал, тохирлын ?нэлгээний тухай
2009-06-09
Шуудангийн тухай Шуудангийн тухай
2009-06-09
Мансууруулах эм, сэтгэцэд н?л?т бодис Мансууруулах эм, сэтгэцэд н?л?т бодис
2009-06-09
Амьтан, урагмал Амьтан, урагмал
2009-06-09
Ховордсон амьтан, урагмал Ховордсон амьтан, урагмал
2009-06-09
Заг сурталчилгааны тухай Заг сурталчилгааны тухай
2009-06-09
Цэрэг, цагдаагийн албан хаагч Цэрэг, цагдаагийн албан хаагч
2009-06-09
Цацрагийн хамгаалалтын тухай Цацрагийн хамгаалалтын тухай
2009-06-09
Соёлын ?вийг хамгалах тухай Соёлын ?вийг хамгалах тухай
2009-06-09
Галт зэвсгийн тухай Галт зэвсгийн тухай
2009-06-09
Аж ахуйн ?йл ажиллагааны тусгай з?вш??рлийн тухай Аж ахуйн ?йл ажиллагааны тусгай з?вш??рлийн тухай
2009-06-09
Эрчим х?чний тухай Эрчим х?чний тухай
2009-06-09
Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулах Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулах
2009-06-09
Амьтны аймгийн тухай Амьтны аймгийн тухай
2009-06-09
Ц?мийн зэвсгээс ангид байх тухай Ц?мийн зэвсгээс ангид байх тухай
2009-06-09
Донорын тухай Донорын тухай
2009-06-09
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай
2009-06-09
Х?нсний тухай Х?нсний тухай
2009-06-09
Иргэний нисэхийн тухай Иргэний нисэхийн тухай
2009-06-09
Эм, Эмнэлгийн хэрэгслийн тухай Эм, Эмнэлгийн хэрэгслийн тухай
2009-06-09
Эр??л мэндийн тухай Эр??л мэндийн тухай
2009-06-09
Ариун цэврийн тухай Ариун цэврийн тухай
2009-06-09
Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай
2009-06-09
Архивын тухай Архивын тухай
2009-06-09
Ургамал хамгааллын тухай Ургамал хамгааллын тухай
2009-06-09
Байгалийн ургамлын тухай Байгалийн ургамлын тухай
2009-06-09
Агаарын тухай Агаарын тухай
2009-06-09
Байгаль орчныг хамгаалах тухай Байгаль орчныг хамгаалах тухай
2009-06-09
Эрдэнэсийн сангийн тухай Эрдэнэсийн сангийн тухай
2009-06-09
Валютын зохицуулалтын тухай Валютын зохицуулалтын тухай
2009-06-09
Хийлийн тухай Хийлийн тухай
2009-06-09
Импорт, экспортын барааны эргэлт Импорт, экспортын барааны эргэлт
2009-06-09
Санал асуулга Санал асуулга
2009-06-09
С??лийн 10 жилээр С??лийн 10 жилээр
2009-06-09
?йл ажиллагааны онцлогын талаар

Гаалийн зуучлагч

 

Гаалийн зуучлагч” гэж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн гаалийн бүрдүүлэлтийг бараа, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчтэй байгуулсан аж ахуйн
2009-06-09

Гаалийн тухай


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТ

1.1.МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1996 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот
ГААЛИЙН
2009-06-09

Гаалийн ?йл ажиллаганд х?тл?гд?х маягт, т??нийг б?рд??лэх Гаалийн ?йл ажиллаганд х?тл?гд?х маягт, т??нийг б?рд??лэх журам
2009-06-09
Гаалийн хилээр нэвтр??лэх барааны мэд??лгийн маягтай аж Гаалийн хилээр нэвтр??лэх барааны мэд??лгийн маягтай ажиллах журам
2009-06-09
Коде шинчлэн батлах тухай Коде шинчлэн батлах тухай
2009-06-09
Гаалийн б?рд??лэлтийн дараах шалгалт Гаалийн б?рд??лэлтийн дараах шалгалт
2009-06-09
Гаалийн хяналт шалгалтагд эрэлч нохой ашиглах заавар Гаалийн хяналт шалгалтагд эрэлч нохой ашиглах заавар
2009-06-09
Хар болон ?нг?т т?м?рл?гийг тэвэрлэх журам Хар болон ?нг?т т?м?рл?гийг тэвэрлэх журам
2009-06-09
Замын-??дийн автозамын боомтод гарч буй з?рчлийг арилга Замын-??дийн автозамын боомтод гарч буй з?рчлийг арилгах арга хэмжээ
2009-06-09
Харья гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараа Харья гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай
2009-06-09
Жагсалт шинэчлэн батлах тухай Жагсалт шинэчлэн батлах тухай
2009-06-09
Хяналтын тэмдгийг гаалийн хяналт, шалгалт, б?рд??лэлтэд Хяналтын тэмдгийг гаалийн хяналт, шалгалт, б?рд??лэлтэд ашиглах заавар
2009-06-09
Банкны байгууллагын т?лб?рийн баталгааг х?лэн з?вш??р?х Банкны байгууллагын т?лб?рийн баталгааг х?лэн з?вш??р?х тухай
2009-06-09
Б?рд??лэлт хийх тухай Б?рд??лэлт хийх тухай
2009-06-09
Барааг олон улсын хэмжээнд тир горимоор тээвэрлэх Барааг олон улсын хэмжээнд тир горимоор тээвэрлэх
2009-06-09
Гаалийн б?рд??лэлтийн тухай Гаалийн б?рд??лэлтийн тухай
2009-06-09
Бараа, тэврийн хэрэгслийг т?р хугацаагаар оруулах туха Бараа, тэврийн хэрэгслийг т?р хугацаагаар оруулах тухай
2009-06-09
Ачааны манифестэд хяналт тавих журам Ачааны манифестэд хяналт тавих журам
2009-06-09
Мансуурауулах эм,сэтгэцэд н?л??т бодис улсын хилээр нэв Мансуурауулах эм,сэтгэцэд н?л??т бодис улсын хилээр нэвтр??лэх тусгай журам
2009-06-09
Гаалийн бичиг баримтын б?рд??лэлтийг урьдчилсан хийх ж Гаалийн бичиг баримтын б?рд??лэлтийг урьдчилсан хийх журам
2009-06-09
Улсын Мэрэгжлийн хяналт болон ГЕГазрын байцагчдийн м? Улсын Мэрэгжлийн хяналт болон ГЕГазрын байцагчдийн м?рд?х заавар
2009-06-09
ТИР конвенцийн хэрэгж??лэх т?р журам ТИР конвенцийн хэрэгж??лэх т?р журам
2009-06-09
Гаалийн б?рд??лэлтийн бичиг баримтын тухай Гаалийн б?рд??лэлтийн бичиг баримтын тухай
2009-06-09
Гарал ??слийн гэрчилгээний талар Гарал ??слийн гэрчилгээний талар
2009-06-09
Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн ?йл ажиллагааны ж Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн ?йл ажиллагааны журам
2009-06-09
Б?рд??лэлтийн дараах шалгалтын талаар Б?рд??лэлтийн дараах шалгалтын талаар
2009-06-09
Эрх з?йн б?лан Эрх з?йн б?лан
2009-06-09
Мэдээлэл х?лээн авах булан Мэдээлэл х?лээн авах булан
2009-06-09
Ерөнхий бүтэц, зохион байгуулалт

Ерөнхий бүтэц, зохион байгуулалт


2009-06-09
Стратегийн зорилт төлөвлөгөө

“МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”
/2007 – 2010 ОН/

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

ХҮРЭХ ҮР ДҮН:
  
ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ НИЙЦСЭН ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС БҮРДЭЖ, МЕНЕЖМЕНТИЙН ОНОВЧТОЙ БОД
2009-06-09

Ололт амжилт

Ололт амжилт


2009-06-09
Хөтөлбөрүүд

Гаалийн байгууллагын хөтөлбөрүүд

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР
Гаалийн байгууллагын Хүний нөөцийн хөтөлбөрийн зорилго
Улсын гаалийн ерөнхий газар нь “... олон улсын жишигт нийцсэн, өндөр соёлтой гаалийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх”-ийг үйл ажиллагааны эрхэм зорилго болгон дэвшүүлсэн. Энэхүү з
2009-06-09

Баримт бичиг боловсруулах Microsoft Word

"Баримт бичиг боловсруулах Microsoft Word хэрэглээний программын тухай"
  Microsoft Office Excel 2000 хавсралт программ нь анхан шатны болон гvнзгийрvvлсэн шатны хэрэглээ гэсэн 2 хэсгээс бvрдэнэ. Харилцах цонхны бvтэц, командын хэрэгсэл, тусламж авах, ажлын хавтас, ажлын хуудастай ажиллах тухай, єгєгдлийг оруулах, ажлын хуудсын олонлогийг шинээр нээх
2009-07-01

Баримт бичиг боловсруулах Microsoft Word

"Баримт бичиг боловсруулах Microsoft Word хэрэглээний программын тухай"
   Анхан болон дунд шатны хэрэглээнд Microsoft Word 2000 программыг ашиглах vндсэн зарчмууд, баримтыг нээж, хаах, баримтыг шинээр vvсгэх, салангид байгаа баримтыг зэрэг нээх, баримтыг редакторлах, тусгай тэмдэгтийг баримтанд оруулах, баримтыг хадгалах, тусламжийн функцуудыг ашигл
2009-07-01

Илтгэл, танилцуулга бэлтгэх Microsoft Power

"Илтгэл, танилцуулга бэлтгэх Microsoft Power Point хэрэглээний программын тухай"
   Microsoft Power Point 2000 хэрэглээний программын анхан, дунд болон ахисан шатны хэрэглээ гэсэн хэсгээс бvрдэнэ. Анхан болон дунд шатны хэрэглээнд Microsoft Power Point 2000 программыг ажиллуулах зарчим, илтгэл-танилцуулгыг редакторлах, хадгалах, офисийн туслагчаас ту
2009-07-01

Microsoft Outlook хэрэглээний программын тухай

"Microsoft Outlook хэрэглээний программын тухай"
   Цуврал хичээл №4 нь Microsoft Outlook 2000 хэрэглээний программыг ажиллуулах vндсэн зарчмууд, электрон шуудангаар захиа илгээх, офисийн туслагчаас тусламж авах, захиануудыг тоймлох, Outlook 2000 программын харилцах цонхны Toolbar-ыг ангилж цэгцлэх, илгээмжийг хаяглах, редакторлах, тєлєєлсєн дvрсийг
2009-07-01

Internet Explorer 5.0 программын тухай

"Internet Explorer 5.0 программын тухай"
   Цуврал хичээл №3 нь Internet Explorer-ийн vндсэн ойлголт, тvvнийг нээж хаах, Вэб хуудастай ажиллах, Internet Explorer Help-ээс тусламж авах, Вэб хуудсын зурагтай ажиллах, Вэб хуудсыг удирдах, Вэб хуудас байршуулах, Web сайтын хайлтын операторууд, Вэб хуудсыг хадгалах болон хэвлэх талаархи мэдээллийг хэрэглэ
2009-07-01

Компьютер болон файлын зохион байгуулалт

"Компьютер болон файлын зохион байгуулалт (Windows vйлдлийн системийн тухай)"
   Цуврал хичээл №2 нь компьютерийг ачааллах сонголтууд, систем болон дэлгэцийн тохируулга, Help-ийн vзvvлэлтvvд, тусламж авах тухай, дэлгэцэнд дvрс зураглалыг харуулах, диск тєхєєрємжийг форматлах, цэгцлэх, цонх /Windows/-ны vзvvлэлтvvд, цонхны бvтэц, зохион байгуулалт, ко
2009-07-01

Компьютерийн техник болон программ хангамжийн

"Компьютерийн техник болон программ хангамжийн тухай товч ойлголт"
   Цуврал хичээл №1 нь мэдээллийн технологийн үндсэн ойлголт, компьютерийн оролт-гаралтын төхөөрөмжүүд, төв процессорын тухай, компьютерийн санах ойн төрлүүд, тогтмол санах ойн төхөөрөмжүүд, компьютерийн программ хангамжийн төрлүүд, хэрэглээний программын талаархи ойлголт, сүлжээний т
2009-07-01

Гааль, Эдийн засгийн асуудлууд

"Гааль, Эдийн засгийн асуудлууд "
   Гаалийн байгууллагын үүрэг роль дэлхийн хэмжээний гадаад худалдааны ерөнхий чиг хандлага, худалданы орчин, олон улсын аюулгүй байдал, терроризмтай тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагааны цаг үеийн шаардлагатай уялдан улам ихээр нэмэгдэж байна.Ийм учраас гаалийн байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэх, гаалийн шинэчлэл, мод
2009-07-01

Хар тамхи - цагаан тахал

"Хар тамхи - цагаан тахал "
  "Хар тамхи", мансууруулах бодисын зохисгүй хэрэглээ,түүнээс үүдэлтэй гэмт хэрэг, элдэв халдварт өвчин, нийгмийн гаж үзэгдлүүд биднийг сэтгэл амар сууж байх нэг л өдөр түгшүүрийн харанга дэлдэж мэдэх юм. Учир нь аливаа юмс үзэгдлийн асар хурдацтай өөрчлөлт, хөдөлгөөн өрнөж буй энэ цаг үе биднийг урьдын хэвшмэл сэтгэл
2009-07-01

Хөгжлийн гарц

"Хөгжлийн гарц "
   Сайтар тунгааваас бид өөрсдийн сул талыг давуу тал болгон хувиргаж, түргэн хугацаанд улс орноо өөд татах боломж бидэнд бас байна. Алийн болгон өөрснийгөө хүн цөөтэй, тархай, бутархай суурьшилтай, өргөн уудам газар нутагтай боловч газар доорхи баялгаа өөрсдөө олборлох чадваргүй, хатуу ширүүн цаг ууртай гэж бусдаар өрөвдүүлэх гээд ч
2009-07-01

Мөнгө угаах гэж юу вэ

"Мөнгө угаах гэж юу вэ"
  Мөнгө угаах зорилго ердөө л ганц бөгөөд хялбар аргаар баяжих, ашиг орлого олоход хөтлөгдсөн гэмт хэрэг хэрэгтнүүдийн мөнгийг угаах боломжийг аль болохоор хумих, угаагдсан мөнгө улс орнуудын хууль ёсны эдийн засагт нэвтрэх боломжийг хаах, бохир мөнгө өнгөө өөрчлөх нүх сүв бүрийг алга болгоход олон улсын хамтын ажиллагаа чиглэх ёст
2009-07-01

Хөгжлийн эдийн засаг

"Хөгжлийн эдийн засаг"
  Эдийн засгийн гэдэг бол хүн амынхаа аж амьдралыг дээшлүүлэхийн тулд баялаг бүтээх чадвар, эдийн засгийн хөгжлийг судлах ухааныг хөгжилийн эдийн засаг гэж нэрэлдэг.
  Эдийн засгийн хөгжил гэдэг бол амьжиргааны түвшингийн тогтвортой өсөлт бөгөд энэ нь нэг хүнд ногдох бодит орлого, боловсролын өндөр түвшин, эрүүл мэ
2009-07-01

Kyoto Convention Kyoto Convention
2009-09-17
  Монголын ГААЛЬ. Гаалийн Ер нхий Газар. Бх эрх хуулиар хамгаалагдсан. ⓒ 2009 он.
E-Customs requires Internet Explorer 5.5 or higher. Best viewed with resolution more as 1024x768